City Clock

Current time: Oct 21 2016 13:31:07 UTC

CityTime ZoneLocal time
Colorado Springs, COGMT-7:00Fri 07:31
Columbia, SCGMT-5:00Fri 09:31
Columbus, GAGMT-5:00Fri 09:31
Columbus, OHGMT-5:00Fri 09:31
Dallas, TXGMT-6:00Fri 08:31
El Paso, TXGMT-7:00Fri 07:31
Fairbanks, AKGMT-9:00Fri 05:31
Grand Rapids, MIGMT-5:00Fri 09:31
Hillsboro, ORGMT-8:00Fri 06:31
Las Vegas, NVGMT-8:00Fri 06:31
Menlo Park, CAGMT-8:00Fri 06:31
Miami, FLGMT-5:00Fri 09:31
Milwaukee, WIGMT-6:00Fri 08:31
Minneapolis, MNGMT-6:00Fri 08:31
Montgomery, ALGMT-6:00Fri 08:31
Montgomery, TXGMT-6:00Fri 08:31
Montpelier, VTGMT-5:00Fri 09:31
Mountain View, CAGMT-8:00Fri 06:31
Nashville, TNGMT-6:00Fri 08:31
Navasota, TXGMT-6:00Fri 08:31
Nome, AKGMT-9:00Fri 05:31
Oklahoma City, OKGMT-6:00Fri 08:31
Olympia, WAGMT-8:00Fri 06:31
Omaha, NEGMT-6:00Fri 08:31
Phoenix, AZGMT-7:00Fri 07:31
Pierre, SDGMT-6:00Fri 08:31
Pittsburgh, PAGMT-5:00Fri 09:31
Redmond, WAGMT-8:00Fri 06:31
San Bruno, CAGMT-8:00Fri 06:31
San Diego, CAGMT-8:00Fri 06:31
San Francisco, CAGMT-8:00Fri 06:31
San Jose, CAGMT-8:00Fri 06:31
Santa Clara, CAGMT-8:00Fri 06:31
Chandler, AZGMT-7:00Fri 07:31
Adak, AKGMT-10:00Fri 04:31
Akron, OHGMT-5:00Fri 09:31
Albany, NYGMT-5:00Fri 09:31
Albuquerque, NMGMT-7:00Fri 07:31
Anchorage, AKGMT-9:00Fri 05:31
Cupertino, CAGMT-8:00Fri 06:31
Dayton, OHGMT-5:00Fri 09:31
Denver, COGMT-7:00Fri 07:31
Des Moines, IAGMT-6:00Fri 08:31
Detroit, MIGMT-5:00Fri 09:31
DuPont, WAGMT-8:00Fri 06:31
Dublin, OHGMT-5:00Fri 09:31
Florence, ORGMT-8:00Fri 06:31
Folsom, CAGMT-8:00Fri 06:31
Fort Worth, TXGMT-6:00Fri 08:31
Fremont, CAGMT-8:00Fri 06:31
Honolulu, HIGMT-10:00Fri 04:31
Houston, TXGMT-6:00Fri 08:31
Hudson, MAGMT-5:00Fri 09:31
Huntington, WVGMT-5:00Fri 09:31
Indianapolis, INGMT-5:00Fri 09:31
Jackson, MSGMT-6:00Fri 08:31
Jacksonville, FLGMT-5:00Fri 09:31
Kansas City, MOGMT-6:00Fri 08:31
Kosciusko, MSGMT-6:00Fri 08:31
Annapolis, MDGMT-5:00Fri 09:31
Atlanta, GAGMT-5:00Fri 09:31
Augusta, MEGMT-5:00Fri 09:31
Austin, TXGMT-6:00Fri 08:31
Baltimore, MDGMT-5:00Fri 09:31
Baton Rouge, LAGMT-6:00Fri 08:31
Bellevue, WAGMT-8:00Fri 06:31
Birmingham, ALGMT-6:00Fri 08:31
Bismarck, NDGMT-6:00Fri 08:31
Boise, IDGMT-7:00Fri 07:31
Boston, MAGMT-5:00Fri 09:31
Buffalo, NYGMT-5:00Fri 09:31
Capitola, CAGMT-8:00Fri 06:31
Carson City, NVGMT-8:00Fri 06:31
Charleston, WVGMT-5:00Fri 09:31
Charlotte, NCGMT-5:00Fri 09:31
Chattanooga, TNGMT-5:00Fri 09:31
Chicago, ILGMT-6:00Fri 08:31
Cincinnati, OHGMT-5:00Fri 09:31
Cleveland, OHGMT-5:00Fri 09:31
Santa Fe, NMGMT-7:00Fri 07:31
Saxonburg, PAGMT-5:00Fri 09:31
Seattle, WAGMT-8:00Fri 06:31
Spokane, WAGMT-8:00Fri 06:31
St. Louis, MOGMT-6:00Fri 08:31
St. Paul, MNGMT-6:00Fri 08:31
Stamford, CTGMT-5:00Fri 09:31
Sunnyvale, CAGMT-8:00Fri 06:31
Syracuse, NYGMT-5:00Fri 09:31
Tacoma, WAGMT-8:00Fri 06:31
Tampa, FLGMT-5:00Fri 09:31
Toledo, OHGMT-5:00Fri 09:31
Tucson, AZGMT-7:00Fri 07:31
Tulsa, OKGMT-6:00Fri 08:31
Washington, DCGMT-5:00Fri 09:31
Westford, MAGMT-5:00Fri 09:31
Wichita, KSGMT-6:00Fri 08:31
Lincoln, NEGMT-6:00Fri 08:31
Little Rock, ARGMT-6:00Fri 08:31
Lansing, MIGMT-5:00Fri 09:31
Los Angeles, CAGMT-8:00Fri 06:31
Louisville, KYGMT-5:00Fri 09:31
Madison, WIGMT-6:00Fri 08:31
Magnolia, TXGMT-6:00Fri 08:31
Melbourne, FLGMT-5:00Fri 09:31
Memphis, TNGMT-6:00Fri 08:31
New Orleans, LAGMT-6:00Fri 08:31
New York, NYGMT-5:00Fri 09:31
Niagara Falls, NYGMT-5:00Fri 09:31
Norfolk, VAGMT-5:00Fri 09:31
Orlando, FLGMT-5:00Fri 09:31
Palo Alto, CAGMT-8:00Fri 06:31
Pearl, MSGMT-6:00Fri 08:31
Pensacola, FLGMT-6:00Fri 08:31
Philadelphia, PAGMT-5:00Fri 09:31
Port Orange, FLGMT-5:00Fri 09:31
Portland, ORGMT-8:00Fri 06:31
Princeton, NJGMT-5:00Fri 09:31
Raleigh, NCGMT-5:00Fri 09:31
Reno, NVGMT-8:00Fri 06:31
Richmond, INGMT-5:00Fri 09:31
Richmond, VAGMT-5:00Fri 09:31
Rio Rancho, NMGMT-7:00Fri 07:31
Sacramento, CAGMT-8:00Fri 06:31
Salem, ORGMT-8:00Fri 06:31
Salt Lake City, UTGMT-7:00Fri 07:31
San Antonio, TXGMT-6:00Fri 08:31
San Luis Obispo, CAGMT-8:00Fri 06:31
San Mateo, CAGMT-8:00Fri 06:31

Recalculate times