Search the FAQ Archives

3 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M
N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
faqs.org - Internet FAQ Archives

FAQ: Prolog Resource Guide 1/2 [Monthly posting]
Section - [1-13] What is Constraint Logic Programming?

( Part1 - Part2 - Single Page )
[ Usenet FAQs | Web FAQs | Documents | RFC Index | Airports ]


Top Document: FAQ: Prolog Resource Guide 1/2 [Monthly posting]
Previous Document: [1-12] What is the Basic Andorra Model and AKL?
Next Document: [1-14] How do you write portable programs in Prolog?
See reader questions & answers on this topic! - Help others by sharing your knowledge

Constraint Logic Programming (CLP) augments Prolog by adding
constraints to the clauses. The CLP implementation solves goals in the
same manner as Prolog, but also merges the constraints associated with
each rule. If the merge succeeds, the successful goal and the
corresponding constraints are returned. If, however, the constraints
are mutually exclusive, the solution fails.

There is an extensive wide-ranging archive of material relating to
constraint logic programming at
   http://web.cs.city.ac.uk/archive/constraints/constraints.html

User Contributions:

Report this comment as inappropriate
Jan 19, 2017 @ 6:06 am
Moja kancelaria prawna mieszcząca się w Gdańsku powstała z potrzeby niesienia pomocy klientom. Jako prawnik, adwokat i radca prawny posiadam gruntowną wiedzę, która umożliwia mi udzielanie niezbędnych i całościowych porad prawnych. Swoją wiedzę zdobywałem na kierunku prawo realizowanym na Uniwersytecie Gdańskim. Te informacje poparłem doświadczeniem w znanych kancelariach prawnych oraz miejscach porad obywatelskich w Gdańsku. Jestem prawnikiem, dla którego liczą się nie tylko sztywne paragrafy, ale także człowiek.

Comment about this article, ask questions, or add new information about this topic:

CAPTCHA
Top Document: FAQ: Prolog Resource Guide 1/2 [Monthly posting]
Previous Document: [1-12] What is the Basic Andorra Model and AKL?
Next Document: [1-14] How do you write portable programs in Prolog?

Part1 - Part2 - Single Page

[ Usenet FAQs | Web FAQs | Documents | RFC Index ]

Send corrections/additions to the FAQ Maintainer:
mkant+prg@cs.cmu.edu

Last Update March 27 2014 @ 02:12 PM